• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان آنلاین داریم
خانه

اشعار منتخب بسیج خلخالی

 

درس اول


بخوان! محمّد امین، بخوان بنام من  بخوان

بدل هراس ره مده ! بخوان کلام من بخوان

بخوان بنام آنکه او ترا خجسته آفرید

بنام آنکه خلق را زخون بسته آفرید

بخوان محمّد امین! بخوان بنام من بخوان

بدل هراس ره مده بخوان کلام من بخوان

بنام آنکه علم را به بندگان عطا نمود

هر آنچه بود در نهان، عیان و بر ملا نمود

روان نمود در قلم معارف نهفته را

حدائق شکفته را ، حقایق نگفته را

بخوان محمّد امین! بخوان بنام من بخوان

بدل هراس ره مده، بخوان کلام من بخوان

بگیر قفل از زبان، نخست نام من بگو!

سکوت را بهم بزن! مدد زنام من بجو!

به پیروان راه خود، برو پیام من بگو!

به راستان دین حقّ بگو سلام من بگو!

بخوان محمّد امین، بخوان بنام من بخوان

بدل هراس ره مده، بخوان کلام من بخوان

بگو محمّد امین قلم ودیعت من است

در آن نهفته از ازل همه حقیقت من است

مفسّر حقایق پسین شریعت من است

شکسته باد اگر دمی نه در طریقت من است

بخوان محمّد امین بخوان بنام من بخوان

بدل هراس ره مده بخوان کلام من بخوان

.....

( از منظومه حماسه ظلمت شکن )