• رنج باغبــان
 • جدل در ملکوت
 • دهقــــان نـــامه
 • گــــدا نــــامه
 • حماسه ظلمت شکن
 • حمــاسه خاوران
 • حماسـه هیزم شکن
 • لالــه های قافلانکوه
 • امیـــر کبیـــر
 • خـــادم نـــادم
 • چنین گفت بودا
 • آلبرت شوایتزر
 • کلیات بسیج خلخالی

در باب حماسه هیزم شکن

بسیج خلخالی خالق اثر معروف حماسه هیزم شکن است

در سال 1345 این کتاب به عنوان نامزد جایزه ادبی نوبل معرفی می گردد به دلیل اینکه کتاب به زبان فارسی نوشته شده بود در کمیته نوبل مورد بررسی قرار نگرفت ولی دانشگاه تهران که یک مرجع مهم علمی بود این اثر را مستحق دریافت این جایزه دانسته است.

 

استاد عبدالله باقری (فرزانه ‏پور) متولد 1292 در تهران است و یکی از اساتید بنام هنر تذهیب ایران زمین است که تذهیب اثر معروف حماسه هیزم شکن از شاهکارهای او محسوب میشود .

 

استاد محمد تجویدى متولد سال ۱۳۰۳ در تهران، فرزند محمدهادى تجویدى، استاد نقاشى هنرهاى زیبا و از شاگردان کمال ‏الملک نقاش بزرگ قاجار بود.

محمد تجویدى حدود صد و بیست جلد کتاب از دیوان‏ هاى شعراى ایران همچون سعدى، حافظ، بابا طاهر عریان، فردوسى و دیگران را به تصویر کشیده است.

تجویدى تصاویر کتاب حماسه ‏ى هیزم ‏شکن اثر بسیج خلخالى را بهترین اثر خود مى ‏انگارد.

حاضرین در سایت

ما 3 مهمان آنلاین داریم
خانه

اشعار منتخب بسیج خلخالی

کودک دل

بقفای کودک دل،که برای ماست مشکل

به لجاجتش لجاجت،به بهانه اش بهانه

به صباح موسم گل، چوقفس شکسته بلبل

به د رون طرفه باغی، شدم از پیش روانه

همه روی خوب رویان، همه موی مشک بویان

همه نغمه ساز مرغان، به هزار گون ترانه

به کفش گرفته لاله، می ساتکین پیاله

بسرش فتاده نسرین، حرکات بچه گانه

زنوای خاص صلصل، زسرود نغز بلبل

بشکنج زلف سنبل، هدهد کشیده شانه

رخ نیمرنگ سوری، ز جفا و داغ دوری

چو نگاه خسته عاشق،زده بر جبین نشانه

سر شرمگین مریم، بفتاده زیر از غم

قطرات اشک شبنم، بچکیده دانه دانه

همه هرچه هست خوشبو، بنشسته بر لب جو

ز گلوی نای پوپو، که درآمده ز لانه

بکنار جویباری، جسد شکسته خاری

چو یتیم بین طفلان، به نوادر آن میانه

«نه شکوفه ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارم»

«متحیرم که دهقان به چه کار کشت ما را»